Søk i foretaksinfo

Søk

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y
Administrasjon av finansmarkeder
Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr
Agenturhandel med bredt vareutvalg
Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier
Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer
Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
Aktive eierfond
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Aldershjem
Allmenn legetjeneste
Alminnelige somatiske sykehus
Ambulansetjenester
Andre helsetjenester
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Andre personaladministrative tjenester
Andre post- og budtjenester
Andre somatiske spesialinstitusjoner
Andre sosialtjenester uten botilbud
Andre sportsaktiviteter
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
Andre tjenester tilknyttet undervisning
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Annen ferdiggjøring av bygninger
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Annen forebyggende helsetjeneste
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
Annen kredittgivning
Annen overnatting
Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Annen undervisning innen kultur
Annet fjørfehold
Annet installasjonsarbeid
Arbeidsmarkedskurs
Arbeidstakerorganisasjoner
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Asylmottak
Avlastningsboliger/-institusjoner
Avvirkning
SQLExpert banner
Digify banner
WhiteCom banner