Søk i foretaksinfo

Søk

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y
Undervisning i kunstfag
Undervisning innen idrett og rekreasjon
Undervisning innen religion
Undervisning ved andre høgskoler
Undervisning ved fagskoler
Undervisning ved militære høgskoler
Undervisning ved statlige høgskoler
Undervisning ved universiteter
Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Uoppgitt
Uspesifisert engroshandel
Utenriks sjøfart med gods
Utenriks sjøfart med passasjerer
Utenrikssaker
Utgivelse av annen programvare
Utgivelse av aviser
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Utgivelse av bøker
Utgivelse av kataloger og adresselister
Utgivelse av programvare for dataspill
Utleie av arbeidskraft
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Utleie av videofilm, DVD og lignende
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner
Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
Utleie og leasing av lastebiler
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Utvinning av naturgass
Utvinning av råolje
Utvinning av salt
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
SQLExpert banner
Digify banner
WhiteCom banner