Søk i foretaksinfo

Søk

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y
Pakkevirksomhet
Partipolitiske organisasjoner
Passasjertransport med jernbane
Passasjertransport på elver og innsjøer
Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
Pensjonskasser
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Plan- og reguleringsarbeid
Planteformering
Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge
Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne
Politi- og påtalemyndighet
Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler
Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg
Postordre-/Internetthandel med bøker, papir, aviser og blader
Postordre-/Internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter
Postordre-/Internetthandel med helsekost
Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr
Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
PR og kommunikasjonstjenester
Preging av mynter og medaljer
Private vakttjenester
Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner
Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer
Produksjon av andre keramiske produkter
Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk
Produksjon av andre klær av trikotasje
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall
Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær
Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Produksjon av annet flytende materiell
Produksjon av annet yttertøy
Produksjon av arbeidstøy
Produksjon av basisplast
Produksjon av batterier og akkumulatorer
Produksjon av belysningsutstyr
Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjon av bijouteri og lignende artikler
Produksjon av bly, sink og tinn
Produksjon av bolter og skruer
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Produksjon av byggevarer av plast
Produksjon av bygningsartikler
Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp
Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
Produksjon av dører og vinduer av metall
Produksjon av edelmetaller
Produksjon av eksplosiver
Produksjon av elektrisitet ellers
Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass
Produksjon av elektrisitet fra naturgass
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer
Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
Produksjon av elektroniske komponenter
Produksjon av emballasje av lettmetall
Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall
Produksjon av eteriske oljer
Produksjon av fargestoffer og pigmenter
Produksjon av farmasøytiske preparater
Produksjon av farmasøytiske råvarer
Produksjon av ferdigblandet betong
Produksjon av ferdigmat
Produksjon av ferrolegeringer
Produksjon av fibersement
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre
Produksjon av fiskehermetikk
Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
Produksjon av fôrvarer til kjæledyr
Produksjon av gass
Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord
Produksjon av glassfibrer
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk
Produksjon av gummiprodukter ellers
Produksjon av halvfabrikater av aluminium
Produksjon av halvfabrikater av plast
Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir
Produksjon av håndverktøy
Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
Produksjon av ildfaste produkter
Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere
Produksjon av industrigasser
Produksjon av iskrem
Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale
Produksjon av jern og stål
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
Produksjon av kalk og gips
Produksjon av karosserier og tilhengere
Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer
Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander
Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
Produksjon av kjøkkenmøbler
Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper
Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Produksjon av klokker og ur
Produksjon av klær av lær
Produksjon av klær og tilbehør ellers
Produksjon av kobber
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
Produksjon av kontor- og butikkmøbler
Produksjon av kontorartikler av papir
Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr)
Produksjon av kornvarer
Produksjon av koster og børster
Produksjon av kraner og ventiler ellers
Produksjon av kretskort
Produksjon av kullprodukter
Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
Produksjon av ledningsmateriell
Produksjon av lim
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei
Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter
Produksjon av låser og beslag
Produksjon av madrasser
Produksjon av magnetiske og optiske media
Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Produksjon av malt
Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri
Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri
Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvare industri
Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding
Produksjon av matfisk og skalldyr i ferskvannsbasert fiskeoppdrett
Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
Produksjon av meierivarer
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Produksjon av militære stridskjøretøyer
Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
Produksjon av monteringsferdige hus
Produksjon av motordrevet håndverktøy
Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner
Produksjon av motorsykler
Produksjon av motorvogner
Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire
Produksjon av musikkinstrumenter
Produksjon av møbler ellers
Produksjon av mørtel
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Produksjon av optiske fiberkabler
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
Produksjon av papir og papp
Produksjon av papirmasse
Produksjon av parfyme og toalettartikler
Produksjon av pelsvarer
Produksjon av planglass
Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
Produksjon av plastemballasje
Produksjon av plastprodukter ellers
Produksjon av primæraluminium
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg
Produksjon av raffinerte oljer og fett
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
Produksjon av sammensatte parkettstaver
Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale
Produksjon av sement
Produksjon av sider og annen fruktvin
Produksjon av skotøy
Produksjon av slipestoffer
Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Produksjon av spill og leker
Produksjon av sportsartikler
Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter
Produksjon av stoffer av trikotasje
Produksjon av strømpevarer
Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr
Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål
Produksjon av sukker
Produksjon av sykler og invalidevogner
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler
Produksjon av tapeter
Produksjon av tauverk og nett
Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer
Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted
Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk
Produksjon av tobakksvarer
Produksjon av treemballasje
Produksjon av undertøy og innertøy
Produksjon av utstyrsvarer
Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer
Produksjon av varer av papir og papp ellers
Produksjon av vin
Produksjon av våpen og ammunisjon
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett
Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Produksjon av øl
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Programmeringstjenester
Prøveboring
Psykiatriske sykehjem
SQLExpert banner
Digify banner
WhiteCom banner