Søk i foretaksinfo

Søk

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y
Bankvirksomhet ellers
Barneboliger
Barnehager
Barneparker og dagmammaer
Barneverntjenester
Bearbeiding av metaller
Bearbeiding av planglass
Bearbeiding av te og kaffe
Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
Bearbeiding og konservering av kjøtt
Bearbeiding og konservering av poteter
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Behandling av såfrø
Behandling og disponering av farlig avfall
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Beplantning av hager og parkanlegg
Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
Blikkenslagerarbeid
Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet
Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet
Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede
Bokbinding og tilknyttede tjenester
Boligbyggelag
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Borettslag
Brannvern
Bryting av ikke-jernholdig malm ellers
Bryting av jernmalm
Bryting av kalkstein, gips og kritt
Bryting av skifer
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
Bryting av steinkull
Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med antikviteter
Butikkhandel med apotekvarer
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
Butikkhandel med aviser og papirvarer
Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer
Butikkhandel med belysningsutstyr
Butikkhandel med blomster og planter
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Butikkhandel med brukte klær
Butikkhandel med brukte varer ellers
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med bøker
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
Butikkhandel med drikkevarer ellers
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Butikkhandel med fargevarer
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Butikkhandel med fotoutstyr
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Butikkhandel med frukt og grønnsaker
Butikkhandel med gardiner
Butikkhandel med gull- og sølvvarer
Butikkhandel med helsekost
Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med innspillinger av musikk og video
Butikkhandel med jernvarer
Butikkhandel med kaffe og te
Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr
Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
Butikkhandel med klær
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter
Butikkhandel med møbler
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Butikkhandel med optiske artikler
Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær
Butikkhandel med skotøy
Butikkhandel med spill og leker
Butikkhandel med sportsutstyr
Butikkhandel med sukkervarer
Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
Butikkhandel med tepper
Butikkhandel med tobakksvarer
Butikkhandel med trelast
Butikkhandel med ur og klokker
Butikkhandel med vin og brennevin
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Bygging av bruer og tunneler
Bygging av fritidsbåter
Bygging av havne- og damanlegg
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Bygging av oljeplattformer og moduler
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Bygging av skip under 100 br.tonn
Bygging av vann- og kloakkanlegg
Bygging av veier og motorveier
SQLExpert banner
Digify banner
WhiteCom banner